مشخصات سیستم کنترل موثر

مجتبی مهاجر

داشتم یادداشتهای سالهای دوران دانشجویی را ورق میزدم که به فهرستی با عنوان «مشخصات سیستم کنترل موثر» رسیدم. به این دلیل که فکر میکنم برای کنترل در هر زمینه ای میتونه مفید باشه، تصمیم گرفتم اینجا منتشر کنم. اون موقع مثل حالا حساسیت به ذکر منبع را نداشتم و پای یادداشت منبع را ذکر نکرده ام. ولی فکر میکنم از کتابهای درسی مربوط به تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی بوده.

– کنترل باید مقرون به صرفه باشد و هزینه های آن از نتایج بیشتر نباشد.

– کنترل باید در نقاط حساس و کلیدی که بر عملکرد تاثیر حیاتی دارند انجام گیرد.

– کنترل باید با نوع عملیات بخشهای مختلف سازمان مرتبط و متناسب باشد.

-کنترل باید بر اساس ذهنیات و نظرات شخصی نباشد.

– باید وسیله اصلاح باشد نه تنبیه و مجازات.

– سیستم کنترل باید نسبت به تغییرات محیط انعطاف پذیر باشد.

– تاکید متناسب بر کمیات و کیفیات

– کنترل نوعی مقایسه برای شناخت هم زمان قوت ها و ضعفها باید باشد.

– اطلاعات مورد استفاده باید دقیق و صحیح و به موقع باشد.

– سیستم کنترل باید مشخص کند که نتایج کنترل در اختیار چه کسانی قرار میگیرد.

– انعطاف پذیری نسبت به تغییرات محیطی

4
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر