گزیده ای از زندگی بنیان گذار علی بابا در دنیای اقتصاد

مجتبی مهاجر

مطلبی کوتاه از زندگی بنیان گذار فروشگاه علی بابا در دنیای اقتصاد خواندم که فکر میکنم ارزش معرفی داشته باشد.

لینک مطلب

 

6
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر