امیرسجاد آرام، نویسنده ای نوجوان

مجتبی مهاجر

نوروز امسال با امیرسجاد آشنا شدم.

از معاشرت با او به شدت لذت می برم.جزء معدود آدم هایی است که علی رغم سن و سالش، هر زمان که با او صحبت می کنی، می توانی بپرسی الان مشغول خواندن چه کتابی هستی؟

می دانم که در حال حاضر کتابی از میچیو کاکو با عنوان «جهانهای موازی» را می خواند.

امیرسجاد دو کتاب نوشته و گردآوری کرده که «ویکی نجوم» عنوان آخرین کتاب اوست.

 

 

پی نوشت برای امیرسجاد:امیدوارم همیشه همینقدر علاقه مند و پیگیر به مطالعه باقی بمونی.

20
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر