باید حواسم به زمین بازی خودم باشد

مجتبی مهاجر

خیلی وقتها پیش آمده در زندگی تصمیماتی گرفته­ و انتخابهایی داشته ­ام که مجبور به بازی کردن در زمینی غیر از زمین بازی خودم بوده­ ام.

در مسیر زندگی موقعیت های بسیار جذابی برای وسوسه ی ما پیش می آیند.این موارد می توانند شامل یک موقعیت کاری و سرمایه گذاری تا رابطه با یک فرد باشند.

برای حال خوب داشتن و کاهش از بین بردن انرژی و انگیزه ­ی درونی، باید زمین بازی خود را خوب بشناسم.شاید بی ارتباط نباشد که بگویم شبیه میدان جنگ.

اینکه من بدانم چه استعدادها یا ضعفهایی دارم کمک می کند که قلمروی خود را بهتر و با دقت بیشتری بشناسم و تعیین کنم که به کدامین سرزمینها ورود نخواهم کرد.یا تحت چه شرایطی پا به سایر سرزمینها خواهم گذاشت.

گاهی هم سر و کله ی برخی ها پیدا می شود که قصد کوچک یا بی ارزش نشان دادن زمین بازی ما را دارند و عموما هم از زرق و برق موقعیت های دیگر برای این کار بهره می برند.این خطرناک ترین مورد برای گرفتاری است.

 

 

 

 

 

2
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

3 دیدگاه

  1. Avatar
    Shabnam

    من هم.
    سبز باشی

ارسال نظر