به بهانه ی حال و احوال این روزها، بخشی کوتاه از یک کتاب

مجتبی مهاجر

آنچه در ادامه می خوانید بخشی کوتاه از کتاب نفت و قلم است. اما سیاست عنصری بسیط و ساده نیست. تافته ای است بافته از تاروپود جامعه و اقتصاد و فرهنگ و تاریخ و جغرافیا. چکیده و عصاره هزاران عاملی است که شاید همیشه در واپسین ترکیب نمایان نباشد، اما تا همه دست به دست هم ندهند، معجونی به نام قدرت سیاسی پدید نمی آید. هیچ یک از این عوامل به تنهایی قادر به ایجاد محصول نهایی نیست، اما بدون…

ادامه مطلب
6
اشتراک گذاری

نفت و ناف

مجتبی مهاجر

در نکوهش نفت شاید بسیار شنیده و خوانده باشیم که از بین همه ی آنها من کتاب «نفحات نفت» رضا امیرخوانی را دوست دارم. اما امروز لابلای کتابهایم به کتاب «نفت و قلم» اثر احمد راسخی لنگرودی بر خوردم.و کلی افسوس و خاطره ی تلخ تاریخی در ذهنم زنده شد.و اینکه ما همه چیزمان نفتی است. اقتصاد نفتی،سیاست نفتی،فرهنگ نفتی،زندگی نفتی،معلم نفتی،تحصیل نفتی،کار نفتی،عشق و ازدواج نفتی و سرانجام میتوان ادعا کرد که بند ناف ما را هم با نفت…

ادامه مطلب
8
اشتراک گذاری