تجربه ی ناکامی پیش شرط موفقیت

مجتبی مهاجر

خانم ناهید عبدی مطلب خوبی تحت عنوان «آسیب پذیر باشید تا موفق شوید.» تو وبلاگشون منتشر کردن که بنظرم مختصر و مفید بود.من مطالعه اش رو به دوستان توصیه میکنم.اگه بخوام برداشت شخصیم رو از مطلب ایشون اینجا بیارم اینطور میگم که:در معرض قضاوت و ارزیابی قرار گرفتن نیاز به شجاعت داره که پیش ضمینه ی موفقیته. و ما با هر بار قرار گرفتن در این موقعیت به نوعی آسیب پذیری رو تجربه میکنیم.با مطالعه ی این مطلب چیزی به…

ادامه مطلب
4
اشتراک گذاری