پاییز فرصتی برای تغییر

مجتبی مهاجر

امروز برنامه های چند روز آینده را چک میکردم توجهم به آمدن پاییز جلب شد،اینکه چند روزی به آمدنش باقی نمانده.دقایقی را به این موضوع فکر کردم که تصمیم گرفتم بخشی از آن را اینجا به اشتراک بگذارم. پاییز علی رغم رنگ و بویی که دارد جوهره ای از نو شدن را با خود به همراه می آورد که عمیق و غریب است.نطفه ی دوباره ی بهار با آمدن پاییز بسته می شود که پایه ای ترین رویداد برای تغییر…

ادامه مطلب
18
اشتراک گذاری