لذت همراهی با یک عکاس حیات وحش

مجتبی مهاجر

از مزیت های داشتن دوستان متخصص یا فعال در یک زمینه ی خاص، این است که از دانش و آگاهی آنها به شما هم منتقل میشود و معمولا از این هم نشینی لذت می برید. برای من کریم محمدی از آن دسته افراد است.عکاس حیات وحشی که دوستی با او این فرصت را به من داده، تا تجربه ی دیدن برخی از گونه ها را در طبیعت داشته باشم و خیلی از آنها را به اسم تخصصی بشناسم. اینجا قصد…

ادامه مطلب
7
اشتراک گذاری