پاییز فرصتی برای تغییر

مجتبی مهاجر

امروز برنامه های چند روز آینده را چک میکردم توجهم به آمدن پاییز جلب شد،اینکه چند روزی به آمدنش باقی نمانده.دقایقی را به این موضوع فکر کردم که تصمیم گرفتم بخشی از آن را اینجا به اشتراک بگذارم. پاییز علی رغم رنگ و بویی که دارد جوهره ای از نو شدن را با خود به همراه می آورد که عمیق و غریب است.نطفه ی دوباره ی بهار با آمدن پاییز بسته می شود که پایه ای ترین رویداد برای تغییر…

ادامه مطلب
18
اشتراک گذاری

ترجیح خیلی ها اختیار نداشتن و غر زدن است

مجتبی مهاجر

گاهی یکی از مشکلات مدیران با کارکنان اینه که مدام اعتراض دارن که آزادی و اختیار ندارن. در اغلب موارد اون فرد تعریف درستی از اختیار و آزادی نداره.خیلی ها برداشتشون از آزادی،آسایش و راحتی بیشتره.آزادی فرزند ناخواسته ای بنام مسئولیت برای بعضی ها متولد می کنه که هیچ وقت بهش فکر نکردن. خیلی ها هم ترجیح میدن ژست آزادی خواهی رو به خود بگیرن و همیشه معترض باشن به نبود آزادی و اگه روزی اختیار بیشتری داشته باشن پایان…

ادامه مطلب
7
اشتراک گذاری