کتاب هنر خوب زندگی کردن

مجتبی مهاجر

قبل از این کتاب،هنر شفاف اندیشیدن از عادل فردوسی پور را خوانده بودم. هنر خوب زندگی کردن قبل از هر چیز این نکته را گوشزد می کند که بخش عمده ی داشتن حال خوب به انتخاب و اراده ی خودمان باز می گردد.اما قسمتی از این کتاب توجه مرا بیشتر به خود جلب کرد که می خواهم برای توضیحی در مورد تفکر سیستمی از آن وام بگیرم. من فکر میکنم اصلی مهم و حیاتی برای شناخت و مطالعه ی هر…

ادامه مطلب
11
اشتراک گذاری