نفت و ناف

مجتبی مهاجر

در نکوهش نفت شاید بسیار شنیده و خوانده باشیم که از بین همه ی آنها من کتاب «نفحات نفت» رضا امیرخوانی را دوست دارم. اما امروز لابلای کتابهایم به کتاب «نفت و قلم» اثر احمد راسخی لنگرودی بر خوردم.و کلی افسوس و خاطره ی تلخ تاریخی در ذهنم زنده شد.و اینکه ما همه چیزمان نفتی است. اقتصاد نفتی،سیاست نفتی،فرهنگ نفتی،زندگی نفتی،معلم نفتی،تحصیل نفتی،کار نفتی،عشق و ازدواج نفتی و سرانجام میتوان ادعا کرد که بند ناف ما را هم با نفت…

ادامه مطلب
8
اشتراک گذاری