به بهانه ی حال و احوال این روزها، بخشی کوتاه از یک کتاب

مجتبی مهاجر

آنچه در ادامه می خوانید بخشی کوتاه از کتاب نفت و قلم است.

اما سیاست عنصری بسیط و ساده نیست. تافته ای است بافته از تاروپود جامعه و اقتصاد و فرهنگ و تاریخ و جغرافیا. چکیده و عصاره هزاران عاملی است که شاید همیشه در واپسین ترکیب نمایان نباشد، اما تا همه دست به دست هم ندهند، معجونی به نام قدرت سیاسی پدید نمی آید. هیچ یک از این عوامل به تنهایی قادر به ایجاد محصول نهایی نیست، اما بدون آن، پدیده ای موسوم به سیاست بر زندگی ما حاکم نمی شود.

6
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر