واکنش به اشتباه

مجتبی مهاجر

گاهی وقتها خیلی نمی توان آینده ی یک تصمیم را به درستی ارزیابی کرد. منظورم درست و اشتباه بودن آن است. اما اتفاقی که معمولا شرایط را از حالت عادی خارج می کند و باعث میشود که تعادل خود را از دست بدهیم، تصمیم اشتباه است.

 واکنشی که ما بعد از تصمیم اشتباه از خود نشان می دهیم، در آینده ما بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. تا جایی که شاید زمینه ساز بسیاری از اتفاقات مثبت نیز باشد.

 

 

درگوشی: با خودم قرار گذاشتم که اینجا بیشتر بنویسم.و فعلا فقط میخوام بنویسم.هر چند کوتاه و کلی.

 

 

7
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر