آغاز و پایان مشترک اصغر قندچی و ماک در میدان قزوین

مجتبی مهاجر

صبح امروز که صفحه ی اول روزنامه دنیای اقتصاد را مرور می کردم، تیتر اولی که توجهم را به خود جلب کرد این بود: خدا حافظی با «کاوه صنعت»

 داستانی تکراری و تلخ از یک صنعتگر ایرانی که من هنوز با هر بار شنیدن و خواندن نمونه های مشابه این سرگذشتها، اشک بر چشمانم جاری می شود.

 

7
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر