یوتیلیتی یا خدمات جانبی در پتروشیمی ها

مجتبی مهاجر

 

پیش نوشت: این مطلب حاصل علاقه و نیاز شخصی است که به نظرم رسید می توان از این نوع صنعت برای ایجاد انواع دیگر آن در صنایع مختلف بهره برد.

اصل مطلب

پتروشیمی ها برای تامین بخشی از الزامات فنی کار خود ترجیح می دهند سرویسهایی را از شرکتهای دیگر بگیرند که از این خدمات، تحت عنوان سرویسهای جانبی یا یوتیلیتی (utility) یاد می شود.

معمولا در مناطقی که شرکتهای پتروشیمی احداث می گردند، واحدهای یوتیلیتی ایجاد می شوند که خدمات مورد نیاز پتروشیمی ها را ارائه دهند.

 برخی از مهم ترین سرویسهای جانبی  

– تولید بخار

– واحد آب خنک کننده

– واحد تصفیه پساب های صنعتی

– واحد برق

– واحد آب شیرین کن

– واحد آب آتشنشانی

هر یک از موارد فوق قابل تفکیک به بخشهای مختلف و تخصصی تر دیگری نیز هستند که در فضای این مطلب نمی گنجد.

برخی از مهم ترین شرکتهای یوتیلیتی در ایران عبارت اند از:

پتروشیمی مبین،پتروشیمی فجر،پتروشیمی دماوند

اما موضوعی که به ذهنم رسید این است که می توان با الگو برداری از این نوع خدمات برای ایجاد و آفرینش خدماتی شبیه به این در صنایع مختلف بهره برد.

یا بهتر است بگویم می توان با استفاده از مفهوم آنالوژی به ایجاد کسب و کارهایی تحت عنوان یوتیلیتی یا چیزی شبیه به آن در سایر صنایع اقدام نمود.

بخشهایی که ظرفیت قابل توجهی از نیروی انسانی و مالی را به خود اختصاص می دهند،اما می توان آنها را جزء فرایندهای فرعی عملیاتی شرکتها طبقه بندی کرد.

6
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر