سرمایه گذاری به سبک خلبانها

مجتبی مهاجر

مسئله ی اولیه بسیاری از کسانی که قصد فعالیت در بورس را دارند این است که با مجموعه ای از داده ها و اتفاقاتی مواجه هستند که هر لحظه بر حجم و تنوع آنها افزوده می شود. قطعا همه ی ما امکان و توان بررسی کل اتفاقات بازار و اقتصاد را نداریم. برای حل این مسئله به چراغ های تابلوهای راهنمایی نیاز داریم که شبیه داشبوررد هواپیما، ما را به عنوان یک خلبان راهنمایی کنند. پاول فاریس، استاد بازاریابی دانشگاه…

ادامه مطلب
4
اشتراک گذاری