تاریخ و تفکر سیستمی

مجتبی مهاجر

در کتاب اژدهای هفت سر، اثر باستانی پاریزی به بخشی برخوردم که بنظرم خیلی مهم و کلیدی در رابطه با یک واقعه تاریخی است؛ همچنین میتواند مثال خوبی برای تفکر سیستمی باشد. موضوع این قسمت مربوط به حمله مغول به ایران و دلایل آن است. که شاید برای ما جنبه های احساسی آن اتفاق پررنگ باشد. آن بخش را اینجا می آورم. «چنان می نماید که سلطان محمد خوارزمشاه با کشتن سیصد تاجر شرق دوردست، و ضبط کالای آنها، بزرگترین…

ادامه مطلب
3
اشتراک گذاری