سرمایه گذاری به سبک خلبانها

مجتبی مهاجر

مسئله ی اولیه بسیاری از کسانی که قصد فعالیت در بورس را دارند این است که با مجموعه ای از داده ها و اتفاقاتی مواجه هستند که هر لحظه بر حجم و تنوع آنها افزوده می شود. قطعا همه ی ما امکان و توان بررسی کل اتفاقات بازار و اقتصاد را نداریم. برای حل این مسئله به چراغ های تابلوهای راهنمایی نیاز داریم که شبیه داشبوررد هواپیما، ما را به عنوان یک خلبان راهنمایی کنند. پاول فاریس، استاد بازاریابی دانشگاه…

ادامه مطلب
4
اشتراک گذاری

از هرس درختان تا آموختن استراتژی

مجتبی مهاجر

همیشه برای من درخت هرس شده نمادی از آموختن است.هیچ گاه برایم تکراری و عادی نمی شود. دیدن شاخه های بر زمین افتاده که روزی بخش مهمی از برگ و بار درخت بوده، و زخم بجا مانده از فرایند هرس بر تن درخت، برایم هیجان انگیز است. اگر درخت میوه باشد، کشاورز روزی چه امیدها به حاصل همان شاخه هایی که امروز خود، آنها را به روی زمین انداخته بسته بوده. خصوصا در بحث استراتژی که باید بدانیم حاضریم از…

ادامه مطلب
6
اشتراک گذاری