ترجیح خیلی ها اختیار نداشتن و غر زدن است

مجتبی مهاجر

گاهی یکی از مشکلات مدیران با کارکنان اینه که مدام اعتراض دارن که آزادی و اختیار ندارن.

در اغلب موارد اون فرد تعریف درستی از اختیار و آزادی نداره.خیلی ها برداشتشون از آزادی،آسایش و راحتی بیشتره.آزادی فرزند ناخواسته ای بنام مسئولیت برای بعضی ها متولد می کنه که هیچ وقت بهش فکر نکردن.

خیلی ها هم ترجیح میدن ژست آزادی خواهی رو به خود بگیرن و همیشه معترض باشن به نبود آزادی و اگه روزی اختیار بیشتری داشته باشن پایان کارشون به حساب میاد.

7
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر